Školní vzdělávací program

pro gymnaziální vzdělávání na osmiletém a čtyřletém gymnáziu

NG - nižší gymnázium
VG - vyšší gymnázium

Volitelné předměty (v septimách a oktávách osmiletého studia a v 3. a 4. ročnících čtyřletého studia VG)

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Ruský jazyk VG - 88.48 KB (pdf) Stáhnout

Matematika

Biologie

Chemie

Fyzika

Dějepis

Zeměpis

Zeměpis NG - 232.63 KB (pdf) Stáhnout
Zeměpis VG - 334.52 KB (pdf) Stáhnout

Základy společenských věd

Informatika a výpočetní technika

Hudební výchova

Tělesná výchova

Výtvarná výchova