Nenech to být (NNTB)

Online schránka důvěry Nenech to být (NNTB).

cit. z webu NNTB: "Předcházejte problémům ve škole v jejich zárodku. Díky online schránce důvěry NNTB může žák, rodič, učitel nebo zaměstnanec anonymně upozornit na šikanu ve škole nebo jakýkoli problém, o kterém není snadné mluvit osobně."

www.upozorneni.nntb.cz