Maturita

Informace k maturitní zkoušce

V připojených souborech naleznete:

  • volba profilové zkoušky
  • další atributy profilové zkoušky
  • maturitní témata pro ústní zkoušku profilové části
  • seznam literárních děl z ČJ
  • hodnocení písemných prací
  • didaktické testy - rozpis do učeben
  • ústní zkoušky - časové rozpisy
  • pravidla hodnocení písemných prací a profilových zkoušek

Aktuální předpisy týkající se maturitní zkoušky (školský zákon a vyhlášku MŠMT o ukončování studia) najdete na stránkách www.cermat.cz příp. www.msmt.cz.

Maturitní kalendář s termíny naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar