Přijímací řízení

Přijímací zkoušky 4leté studium

čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2023

 Přijímací zkoušky 8leté studium

pondělí 17. a úterý 18. dubna 2023

Náhradní termíny

středa 10. května 2023 (pro 1. termíny) a čtvrtek 11. května 2023 (pro 2. termíny)

Podání přihlášky do 1. března 2023
Přijímací zkoušky nanečisto sobota 21. ledna 2023

Lékařské potvrzení nepožadujeme.
Pro 4leté i 8leté gymnázium budou použity testy CERMAT - ČJ,M.