Příjímací řízení

Přijímací zkoušky 4leté studium

vyhlásí MŠMT (předběžně 11.-19. dubna 2023)

  8leté studium

vyhlásí MŠMT (předběžně 11.-19. dubna 2023)

Náhradní termín

vyhlásí MŠMT

Podání přihlášky do 1. března 2023
Přijímací zkoušky nanečisto sobota 21. ledna 2023

Lékařské potvrzení nepožadujeme.
Pro 4leté i 8leté gymnázium budou použity testy CERMAT - ČJ,M.