Přijímací řízení

Přijímací zkoušky 4leté studiumpředběžně 15. - 19. dubna 2024 (vyhlásí MŠMT)
 Přijímací zkoušky 8leté studiumpředběžně 15. - 19. dubna 2024 (vyhlásí MŠMT)
Náhradní termínyvyhlásí MŠMT
Podání přihláškydo 1. března 2024
Přijímací zkoušky nanečistosobota 20. ledna 2024

Lékařské potvrzení nepožadujeme.
Pro 4leté i 8leté gymnázium budou použity testy CERMAT - ČJ,M.