Přijímací řízení

Přijímací zkoušky 4leté studiumpátek 12. a pondělí 15. dubna 2024
 Přijímací zkoušky 8leté studiumúterý 16. a středa 17. dubna 2024
Náhradní termínypondělí 29. a úterý 30. dubna 2024
Podání přihláškydo 20. února 2024
Přijímací zkoušky nanečistosobota 20. ledna 2024

Lékařské potvrzení nepožadujeme.
Pro 4leté i 8leté gymnázium budou použity testy CERMAT - ČJ,M.