Platební údaje

Účel platby

Číslo účtu

SS

VS

Obědy

276835623/0300

 Přiděleno vedoucí ŠJ při přihlášení ke stravování.

Žákovská pokladna

471515/0300

1111

V Bakalářích, modul Platby, platí po celou dobu studia pro lyžáky, výlety, kulturní a vzdělávací akce apod. (viz YouTube Bakalaři)

Příspěvky o.p.s.

27-5622610287/0100

 Přidělen na začátku školního roku, mění se každý školní rok, dobrovolný roční příspěvek 300,-- Kč