Konzultační hodiny

Zájem o konzultaci nebo zrušení již sjednané konzultace je třeba danému vyučujícímu vždy předem ohlásit, a to nejméně jeden den před vypsaným nebo dohodnutým termínem.