Důležité termíny

Uzavření klasifikace, pedagogické rady, třídní schůzky

Čtvrtletní pedagogická rada středa 9. listopadu 2022
Čtvrtletní třídní schůzky pondělí 14. listopadu 2022
Uzavření pololetní klasifikace pondělí 23. ledna 2023
Pololetní pedagogická rada středa 25. ledna 2023
Třičtvrtěletní pedagogická rada středa 12. dubna 2023
Třičtvrtěletní třídní schůzky pondělí 17. dubna 2023
Závěr klasifikace maturantů pondělí 24. dubna 2023
Pedagogická rada pro maturanty středa 26. dubna 2023
5 dní volna na přípravu k maturitě od pátku 5 do 12. května 2023
Uzavření klasifikace za 2. pololetí pondělí 26. června 2023
Závěrečná klasifikační pedagogická rada úterý 27. června 2023

Maturitní zkoušky

Podzimní maturitní termín 2022 není vypsán
Podání přihlášky k maturitě 2023 do 1.  prosince 2022
Odevzdání seznamu lit. děl z ČJL do 31. března 2023
Písemné zkoušky z ČJL a CJ 3. až 5. dubna 2023
Didaktické testy SČ MZ 2. až 5. května 2023
Ústní maturitní zkoušky 16.-19. května 2023

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky nanečisto sobota 21. ledna 2023
Podání přihlášky na 1. kolo do 1. března 2023
4leté studium - 1.  a 2. termín vyhlásí MŠMT (předběžně 11.-19. dubna 2023)
8leté studium - 1.  a 2. termín vyhlásí MŠMT (předběžně 11.-19. dubna 2023)
  (pro 4leté i 8leté gymnázium jednotné testy CERMAT - ČJ,M)

Prázdniny, vysvědčení, maturitní ples

Podzimní prázdniny středa 26. a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
Pololetní vysvědčení úterý 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny týden od  6. do 12. února 2023
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
Maturitní ples pátek 27. ledna 2023 v Grandhotelu Ambassador
Výroční vysvědčení maturantů pátek 28. dubna 2023
Ukončení školního roku pátek 30. června  2023
Hlavní prázdniny od soboty 1. července do neděle 3. září 2023

Ostatní

Den otevřených dveří pondělí 16. ledna 2023