Knihovna

Školní žákovská knihovna je základní knihovna ve smyslu §3 a 12 zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Její prioritou je podpora vyučovacího procesu školy. Je informačním a komunikačním centrem školy. Organizačně je členěna na žákovskou knihovnu a studovnu. Chod knihovny a studovny se řídí řádem žákovské knihovny a studovny (viz příloha). Základní fond knihovny tvoří knihy ke státní maturitě z českého jazyka. Ty je možné si vypůjčit absenčně na dobu 14 dnů. Knihovní fond také nabízí k absenční výpůjčce beletrii v českém, anglickém a německém jazyce pro žáky i učitele. Přehledný katalog (který prochází v současné době revizí a korekturou záznamů) všech knih je dostupný v aplikaci Bakaláři pro všechny registrované uživatele naší školy.

DLE PLATNÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ JE POTŘEBA SI PŘED VSTUPEM DO KNIHOVNY VYDEZINFIKOVAT RUCE A DO KNIHOVNY VSTUPOVAT S ROUŠKOU, KTERÁ ZAKRYJE ÚSTA A NOS.

VÝPŮJČNÍ DOBA (platná od 13. 9. 2021) Prosíme respektujte výpůjční dobu knihovny. O velké přestávce se knihy nepůjčují.

  KNIHOVNA KNIHOVNA STUDOVNA
Pondělí 7:45-7:55 13:30-14:00 výuka
Úterý 7:30-7:55 13:30-14:30 ---
Středa --- 13:30-14:30 ---
Čtvrtek 7:30-7:55 13:30-14:00 výuka
Pátek 7:45-7:55 13:30-14:15 ---