Předmětové komise

Předsedové předmětových komisí:

Český jazyk a literatura PaedDr. Ilona Baarová
Anglický jazyk Mgr. Simona Prošková
Německý jazyk PaedDr. Jana Turčinová
Francouzský jazyk Ing. Mgr. Helena Mašková
Ruský jazyk Mgr. Eva Hanková
Dějepis Mgr. Dagmar Erbenová, Ph.D.
Základy společenských věd Mgr. Radek Kváča
Zeměpis Mgr. Kurt Schöniger
Matematika Mgr. Lenka Kubátová
Fyzika RNDr. Jan Thomas
Chemie Ing. Věra Čapková
Biologie RNDr. Věra Švecová
Informatika a výpočetní technika Mgr. Danuše Kubová
Estetická výchova – výtvarná Mgr. Irena Jiříková
Estetická výchova – hudební Mgr. Jan Rezek
Tělesná výchova Mgr. Dana Ančincová