Seznam předmětů, učební plány

Seznam předmětů

Seznam předmětů vyučovaných ve školním roce 2023/2024
Povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura (Č)
 • Anglický jazyk (A)    
 • Německý jazyk (N)
 • Francouzský jazyk (Fr)
 • Informatika (Inf)
 • Občanská výchova (Ov)
 • Základy společenských věd (Zsv)
 • Dějepis (D)
 • Zeměpis (Z)     
 • Matematika (M)
 • Fyzika (F)
 • Chemie (Ch)
 • Biologie (Bi)
 • Informatika a výpočetní technika (VT)
 • Estetická výchova – hudební (Hv)
 • Estetická výchova – výtvarná (Vv)
 • Tělesná výchova (TV)


Volitelné předměty:
V7.A, V7.B, 3.A

 • Deskriptivní geometrie (Dg)
 • Dějiny umění (DU)
 • Konverzace v anglickém jazyce (KA)
 • Literární seminář (LS)
 • Programování (Prg)
 • Seminář a cvičení z biologie (SBi)
 • Seminář a cvičení z fyziky (SF)
 • Seminář a cvičení z chemie (SCh)
 • Seminář a cvičení z matematiky (SM)
 • Společenskovědní seminář (SvS)    
 • Seminář ze zeměpisu (SZ)

V8.A, V8.B, 4.A

 • Algoritmizace (Alg)
 • Základy medicinální biologie a chemie (BCh)
 • Deskriptivní geometrie (Dg)
 • Dějiny umění (DU) 
 • Konverzace v anglickém jazyce (KA)
 • Programování (Prg)
 • Seminář a cvičení z biologie (SBi)
 • Seminář z českého jazyka a literatury (SČL)
 • Seminář z dějepisu (SD)
 • Seminář a cvičení z chemie (SCh)
 • Seminář a cvičení z matematiky (SM)
 • Seminář z medicinální fyziky (SMF)
 • Společenskovědní seminář (SvS)
 • Seminář ze zeměpisu (SZ)

Kterýkoliv z volitelných předmětů lze zvolit navíc jako nepovinný. 

Učební plány

Čtyřleté studium:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 3 4 4 4
1.cizí jazyk 3 3 3 3
2.cizí jazyk 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 0
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 3 3 3 2
Chemie 3 3 2 2
Biologie 3 3 3 2
Informatika a výpočetní technika 2 0 0 0
Výtvarná výchova 2* 2* 0 0
Hudební výchova 2* 2* 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelné předměty 0 0 4 6
Celkem 34 33 34 32

Osmileté studium:

  Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 3 4 4 4
1.cizí jazyk 4 3 3 3 3 3 3 3
2.cizí jazyk 0 3 3 3 3 3 3 3
Občanská výchova 2 1 1 1 0 0 0 0
Základy společenských věd 0 0 0 0 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 0
Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4
Fyzika 1 2 2 3 3 3 3 2
Chemie 1 1 3 2 3 3 2 2
Biologie 2 2 2 3 3 3 3 2
Informatika a výpočetní technika 1 1 1 1 2 0 0 0
Výtvarná výchova 2 2 2 2 2* 2* 0 0
Hudební výchova 1 1 1 1 2* 2* 0 0
Tělesná výchova 3 2 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty 0 0 0 0 0 0 4 6
Celkem 29 30 31 32 34 33 34 32

* Studenti si zvolí Vv nebo Hv