Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla

Téma
Veřejné zakázky
Datum vyvěšení
Popis
Název zakázky Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla
Druh Stavební práce
Popis Demolice jednopodlažního objektu č.p. 449 tzv. „školičky“ a části spojovací chodby, přístavba čtyřpodlažního objektu západního křídla školy s aulou, odbornými učebnami, nástavba části šaten u vchodu s knihovnou, studovnou a dalšími novými učebnami, rekonstrukce šaten v 1.PP stávající budovy, chráněná úniková cesta a venkovní zpevněné plochy včetně odvodnění a veřejného osvětlení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 53 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 377570
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV

Výstavba středních škol

Stavební úpravy školních budov

Demolice a zemní práce

Školní nábytek

Vybavení pro výuku

Datum ukončení příjmu nabídek 12.03.2014 13:00:00
Hlavní dokument
zadavaci dokumentace - 165.12 KB (pdf) Stáhnout