Informace jídelny.

Zvýšení stravného

Vzhledem k růstu cen potravin je nutné od 1. 1. 2023 zdražit stravné ve školní jídelně takto:

žáci 11 až 14 let +6 Kč cena oběda 34 Kč
žáci +15 let + 6 Kč cena oběda 35 Kč