Strž

Výlet za Čapkem

Autor: Magdalena Jůnová

Dne 4. 4. 2024 se třídy V7.A a V7.B doplněné o několik dalších zájemců zúčastnily exkurze do Památníku Karla Čapka ve Strži. Studenti absolvovali komentovanou prohlídku a zhlédli film o životě Karla Čapka. Individuálně následně pracovali s dokumenty a odpovídali na otázky v pracovních listech. Celá akce byla velmi prospěšná, protože navazovala na učivo ze školy a umožnila studentům proniknout hlouběji do myšlení, názorů Karla Čapka, Josefa Čapka a Ferdinanda Peroutky. Průvodkyně byly odborně na výši, současně i ony hodnotily naše studenty jako velmi vnímavé, spolupracující a aktivní. Exkurze se tedy vydařila na jedničku.

Ilona Baarová

Strž