Vítězové PČG Writing Challenge 2024
Vítězové PČG Writing Challenge 2024

Vítězové PČG Writing Challenge 2024

Autor: Simona Prošková

Gratulujeme oceněným účastníkům školní psací soutěže v Aj! :)

1. místo: Martin Coubal, 2. místo: Lucie Appeltauerová, 3. místo společně Eliška Ševčíková a Ema Svobodová.

Byly rozdány ceny, mezi nimi iPhone SE, roční předplatné časopisů National Geographic a Wired v Aj + uhrazení účastnického poplatku za skvělou letní akademii Discover (pro soutěžící do 6. místa).
 Téma letošní práce bylo "In your view, how will AI change education? Where would you allow students to use AI and where not and why?” Každý rok žáci píší eseje v maximální délce 600 slov na aktuální téma, ke kterému si musí vyhledat informace, vytvořit vlastní názor a ten zformulovat písemně anglicky.

Soutěž vyhlašuje a ceny věnuje náš absolvent Viktor Hanzlík. Vítězné práce budou k přečtení na nástěnce naproti respiriu.

PČG Writing Challenge 2024