gummi

Úspěchy v okresních kolech olympiády NJ

Autor: Magdalena Jůnová

V okresních kolech Soutěže v cizích jazycích – němčina (olympiáda NJ) zaznamenala naše škola
značné úspěchy!
Kategorie I.B (primy a sekundy)

1. místo Veršecká Kamila V2.B
2. místo Němcová Anna V1.B
3. místo Sidorova Maria V2.A

Kategorie II.B (tercie a kvarty)

2. místo Matějková Adéla V4.B (postup do KK)
3. místo Vavřík Jiří V4.B (postup do KK)
5. místo Hendrich Aleš V4.B

Kategorie III.A (SŠ)

2. místo Pavelec Kilian V7.B (postup do KK)

5. místo Košinová Amálie V5.A
6. místo Bartoš Martin V6.A

Za skvělou reprezentaci PČG všem děkujeme a přejeme hodně zdaru v krajských kolech!

Eva Hanková