lavice-trida

Školní pomůcky v primách NG a 1. ročníku VG

Žáci NG dostávají učebnice zapůjčené od školy, kupují si jen pracovní sešity a další nutné pomůcky. Žáci VG si učebnice obstarávají sami, mohou však využít slev, pokud je objednává škola společně, nebo některé učebnice mohou zakoupit na burze použitých učebnic. V příloze naleznete seznam učebnic, sešitů a dalších pomůcek, které si žáci na jednotlivé předměty připraví.