sablony-2-logo

Šablony II na PČG

Autor: Michal Wirth

Název projektu: Šablony II na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015170

Od 1.9.2019 škola realizuje projekt EU, který přispívá k posilování rovných příležitostí, podporuje v dalším vzdělávání pedagogy a pomáhá žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizované aktivity projektu:

Šablona Název šablony
2.III/2 Školní speciální pedagog
2.III/6 Školní kariérový poradce
2.III/7a DVPP - 8h (čtenářská gramotnost-ČG)
2.III/7c DVPP - 8h (cizí jazyky-CJ)
2.III/7k DVPP - 8h (kulturní povědomí)
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ (3 pedagogové)
2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů různých škol
2.III/11 Tandemová výuka
2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
2.III/19a Klub pro žáky SŠ - čtenářský
2.III/19b Klub pro žáky SŠ - zábavná logika a deskové hry
2.III/19c Klub pro žáky SŠ - komunikace v cizím jazyce
2.III/19d Klub pro žáky SŠ - badatelský
2.III/19e Klub pro žáky SŠ - obč. vzděl. a dem. myšlení
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21 Projektový den ve škole
2.III/22 Projektový den mimo školu
2.III/23 Komunitně osvětová setkání