spořící prasátko

Roční příspěvek pro OPS

Autor: Michal Wirth

Vážení rodiče, rádi bychom Vás stejně jako v minulých letech požádali o roční příspěvek ve výši 300 Kč na činnost naší školní obecně prospěšné společnosti. Bez tohoto Vašeho příspěvku by jinak škola nemohla realizovat některé své bohaté aktivity, jako jsou např. studentské výměny, účast na soutěžích a olympiádách, mimorozvrhové aktivity a kroužky, kulturní, vzdělávací a výchovné akce a  sportovní kurzy. Rozpočet o.p.s. počítá i se solidárním příspěvkem na studium (nákup učebnic, účast na výjezdech do zahraničí, ...) pro žáky, jejichž rodiny se ocitly v nelehké ekonomické situaci. Letos nebudou třídní učitelé vybírat tento příspěvek v hotovosti, ale předají Vám číslo účtu naší o.p.s. a jedinečný variabilní symbol žáka. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení žáka a jeho třídu. Více informací naleznete v Dopisu ředitele školy. Vážíme si Vaší jakékoliv nejenom finanční pomoci a děkujeme Vám, že se takto podílíte na bohaté činnosti školy.
Mgr. Magdalena Jůnová, ředitelka o. p. s.