spořící prasátko

Roční příspěvek obecně prospěšné společnosti

Autor: Magdalena Jůnová

Vážení rodiče, rádi bychom Vás stejně jako v minulých letech požádali o roční příspěvek ve výši 300 Kč na činnost naší školní obecně prospěšné společnosti. Bez tohoto Vašeho příspěvku by jinak škola nemohla realizovat některé své bohaté aktivity, jako jsou např. studentské výměny, účast na soutěžích a olympiádách, mimorozvrhové aktivity a kroužky, kulturní, vzdělávací a výchovné akce a  sportovní kurzy. Rozpočet o.p.s. počítá i se solidárním příspěvkem na studium (nákup učebnic, účast na výjezdech do zahraničí, ...) pro žáky, jejichž rodiny se ocitly v nelehké ekonomické situaci. Prostřednictvím systému Komens v aplikaci Bakaláři od nás obdržíte číslo účtu naší o.p.s. a jedinečný variabilní symbol žáka. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení žáka a jeho třídu, příspěvek pak zašlete nejlépe do konce září. Více informací naleznete v Dopisu ředitele školy. Vážíme si Vaší jakékoliv nejenom finanční pomoci a děkujeme Vám, že se takto podílíte na bohaté činnosti školy. Příspěvek pro o.p.s. nenahrazuje vklad do školní pokladny (třídního fondu).


Mgr. Magdalena Jůnová, ředitelka o. p. s.