logolink_3

Rekonstrukce školy - přístavba západního křídla

Autor: Michal Wirth

Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. II. etapa – přístavba západního  křídla“, reg. č. CZ.1.09./1.3.00/68.01147

Budova Prvního českého gymnázia v Karlových Varech prošla významnou proměnou. Namísto původních nevyhovujících prostor mají nyní studenti i pedagogové k dispozici moderní západní křídlo objektu s novou aulou, učebnami nebo knihovnou. Stavba začala dne 19. června 2014 a byla ukončena kolaudací 20. listopadu 2015.

Celkové náklady na projekt byly schváleny ve výši 66, 5 milionu korun. V současné době jsou předpokládány celkové náklady projektu ve výši 53 mil. Kč. 85 procent způsobilých výdajů půjde z Regionálního operačního programu Severozápad, zbylé náklady ve výši 15 % a nezpůsobilé výdaje uhradí Karlovarský kraj.

Stavební práce na přístavbě západního křídla školy realizovala společnost ISSO – inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Technický dozor vykonávala společnost STAVING-INVEST s.r.o.

Nová část gymnázia nabízí moderní aulu s prostorem pro vzdělávací, kulturní a jiné společenské akce školy, včetně akcí pro veřejnost. Studentům slouží výtvarné ateliéry, hudebny, jazykové učebny a šatny. 

http://www.europa.eu

http://www.nuts2severozapad.cz