Holandsko

První setkání se studenty z nové partnerské školy v Holandsku

Autor: Magdalena Jůnová

V letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci se školou v nizozemském Schoonhovenu, kde se ve dnech 12.-17. 11. 2023 žáci 1.A společně se svojí třídní učitelkou Mgr. Renatou Zatloukalovou a Mgr. Hanou Heiserovou zúčastnili výměnného pobytu. 

Po nedělním příjezdu ve večerních hodinách jsme se pustili v pondělí ráno do práce. Na úvod se žáci navzájem seznámili prostřednictvím různých komunikačních aktivit, po kterých následovala hodina historie, ve které se dozvěděli o historii Amsterdamu, a zeměpisu. Zde holandský vyučující představil žákům SDG´s (Cíle udržitelného rozvoje) a ti si následně v Haagu v Muzeu Omniversum ověřili svůj postoj k udržitelnému rozvoji (interaktivní expozice).

V úterý dopoledne se žáci ve skupinách zabývali teoretickou přípravou pro následný terénní výzkum tří různorodých ekosystémů. Poté vyrazili na kolech do terénu, kde měřili např. teplotu vody, obsah dusičnanů, obsah kyslíku, ph, průhlednost a hloubku vody. Dále zjišťovali, jaké organismy žijí v těchto ekosystémech. Následně odebírali vzorky, pozorovali pod mikroskopem a získaná data vyhodnocovali a toto později zpracovali formou prezentace. Odpoledne měli možnost individuálně se seznámit s městem Schoonhoven.

Ve středu nás čekal výlet do Amsterdamu. Ani zde jsme nezaháleli a svou návštěvu začali v This is Holland (5D expozice, která provede historií a památkami Holandska). Také jsme měli možnost prohlédnout si Amsterdam z výšky Lookoutu. Po rychlém přesunu do Domu Anny Frankové jsme se účastnili workshopu o jejím životě a životě Židů během 2. světové války, po kterém následovala vlastní prohlídka domu, v kterém se Anna Frank skrývala před nacisty. Tím ale den nekončil a my pospíchali do muzea Fashion for Good, které je zaměřeno na udržitelnou módu.

Čtvrtek byl věnován závěrečné práci na prezentaci výsledků terénního výzkumu. Žáci si během své práce rozšířili svou slovní zásobu v oblasti biologie, ekologie, osvojili si dovednosti prezentovat výsledky své práce a komunikační dovednosti na úrovni jak běžné, tak odborné komunikace. Odpoledne jsme se za typicky holandského počasí, kdy nám tváře ošlehal vítr a déšť, přesunuli na dvě různé farmy zaměřené na výrobu sýrů, odkud jsme si jich i hodně odvezli.

Na závěr pobytu se žáci a jejich rodiče setkali ve škole při závěrečné prezentaci celého týdne. Občerstvení pro tuto příležitost připravili samotní žáci a my tak ochutnali spoustu různých pokrmů z holandské kuchyně.

Následující ráno nás čekalo náročné loučení s novými přáteli. Nyní už se těšíme na jarní část této výměny, kdy přivítáme své partnery u nás v Karlových Varech. 

Snímky z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

Hana Heiserová