plakatek_2012-13

Projekt filmového vzdělávání

Autor: Michal Wirth

Promítání filmů „Zlatého fondu kinematografie“ v karlovarském kině DRAHOMÍRA. Projekt začal být realizován již v roce 2002.

Smyslem Projektu Film a škola je uvedení základních děl české i světové kinematografie pro studenty středních škol s cílem podat jim v ucelené a propracované formě základní povědomí o dějinách filmového umění.

Tento projekt, stejně jako podobné projekty již realizované ve vyspělých evropských zemích (např. ve Francii, Skandinávii), má za úkol především usnadnit cestu k filmovému umění postupně žákům mateřských, základních i středních škol. Prostřednictvím kvalitního filmu je totiž možné probudit zájem o filmové umění, prohloubit estetické cítění i znalosti a seznámit se s filmovým kulturním dědictvím.

Projekt je pořádán z iniciativy Filmového klubu Karlovy Vary a kina Drahomíra a je podporován Asociací českých filmových klubů. V projektu jsou promítány filmy "Zlatého fondu české a světové kinematografie", který je souborem snímků vybraných filmovými odborníky a odbornou veřejností představujících kulturní a uměleckou kvalitu.

Cíle projektu

  • usnadnit mladému divákovi orientaci v dnešním složitém světě audiovize
  • posílit filmovou výchovu na středních školách
  • seznámit mladou generaci s filmovým a kulturním dědictvím
  • prezentovat filmové dílo v širších souvislostech pomocí lektorských úvodů či diskusí s přizvanými odborníky

Formy realizace

  • povinná školní představení – dle možností a výběru jednotlivých škol (zde je možná návštěva jen některých ročníků – výběr filmu pak lépe respektuje návaznost na vyučované předměty)
  • nepovinné odpolední projekce – kino Drahomíra, podle programu (dvě středy v měsíci od 16.30 hodin) a pro studenty zdarma (v této podobě byl projekt realizován do roku 2013, projekce byly hrazeny Mšstem Karlovy Vary)

Vaše dotazy

Filmový klub Karlovy Vary, Dušan Kondel