logo-program-globe

Program GLOBE

Autor: Michal Wirth

GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti.

V okolí své školy žáci sledují vývoj počasí a podnebí, měří kvalitu vody v tocích a nádržích. Získaná data vyhodnocují a odesílají na web školy.  Výsledky mají žáci k dispozici pro další využití ve výuce či pro osvětu veřejnosti.

METEOROLOGIE:

V meteorologii žáci pravidelně sledují momentální stav atmosféry v okolí své školy a měří ukazatele jako je teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, množství dešťových a sněhových srážek.

HYDROLOGIE:

Při hydrologickém výzkumu žáky zajímá průhlednost a teplota vody, kyselost (pH). Na jaře a na podzim měření oživíme biologickým průzkumem výskytu bezobratlých živočichů.