basketbal

Přírodovědný kemp- V5. A a V5. B- Osvinov 2022

Autor: Michal Wirth

Dne 5.9.- 9.9. 2022 proběhne v rámci ucelení veškerých poznatků z biologie terénní pobyt v přírodě v Osvinově. Akce je určena pro třídy V5. A a V5. B a bude vedena odborníky a externími spolupracovníky naší školy.

O průběhu celého pobytu budou studenti informováni na začátku školního roku svými třídními učiteli a i elektronickou formou Bakalář- Komens.

osvinov.pdf - 406.25 KB (pdf) Stáhnout