přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto

Autor: Magdalena Jůnová

V sobotu 21. 1. 2023 pořádá naše škola přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče o studium z 5. a 9. tříd ZŠ. Podmínkou účasti je vyplnění elektronické přihlášky, odkaz naleznete v závěru tohoto oznámení. Náklady na zkoušky jednoho testovaného žáka činí přibližně 100 Kč - administrace (příprava a kopírování testových sešitů), provoz auly v den pracovního volna, mimořádný úklid, ... Pokud chcete naší škole pomoci s pokrytím těchto nákladů, prosíme vás, abyste do 20. 1. 2023 uhradili částku 100 Kč za žáka na číslo účtu naší o. p. s.: 27-5622610287/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka. 

Přesný harmonogram dne naleznete v přiloženém plakátu. Pokud si chcete vyzkoušet atmosféru přijímacích zkoušek, postup při řešení modifikovaných testů CERMAT a následnou analýzu testů pod odborným vedením vyučujících PČG, přihlaste se včas. Počet míst je omezen kapacitou auly, zúčastnit se může maximálně 100 zájemců z 5. tříd a stejný počet z 9. tříd. Žáci si s sebou přinesou pouze psací a rýsovací potřeby a menší svačinu. Rodiče mohou na své děti počkat ve vestibulu školy. Součástí programu bude i krátká komentovaná prohlídka gymnázia. Bližší informace k letošnímu přijímacímu řízení je možné získat i během Dne otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 16. 1. 2023 od 16 hodin. 

Těšíme se na první setkání s našimi novými studenty. 

elektronická přihláška: https://forms.gle/8fFfkgb8v5zZc9ss5