PNS logo

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Autor: Michal Wirth

Projekt Příběhy našich sousedů (viz www.pribehynasichsousedu.cz) je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a prvních ročníků středních škol, který běží již osmým rokem v rámci celé České republiky.

Nosnou myšlenkou celého projektu je snaha prostřednictvím mezigeneračního dialogu pomoci žákům vnímat a pochopit dějiny 20. století jinak než jen prostřednictvím školního vzdělávání. 

Úkolem zapojených žáků je nejprve vyhledat a oslovit pro ně zajímavého člověka z jejich okolí a natočit jeho životní příběh. Spolu s natáčením musí také digitalizovat fotografie a dokumenty, které se váží k pamětnickému příběhu. Dalším krokem je pak zpracování nashromážděných informací včetně zasazení  pamětnického příběhu do dobového kontextu. Někteří nakreslí komiks, jiní sestaví fotografickou, rozhlasovou nebo televizní reportáž, další mohou zvolit různé literární zpracování. Kreativitě a nápaditosti nejsou kladeny meze. Závěr celého jejich půlročního snažení pak uzavře veřejná prezentace před publikem a odbornou porotou, která  vybere podle předem známých kritérií 3 nejlépe zpracované příběhy.

Naše škola  se do projektu zapojila jíž podruhé, a to nejen prostřednictvím dvou soutěžních týmů, ale i díky vstřícnosti vedení školy poskytnutím zázemí pro organizátory projektu a veškeré doprovodné aktivity, které jsou spojené s realizací Příběhu našich sousedů v Karlovarském kraji.