francie

Poznávací zájezd do Francie

Autor: Magdalena Jůnová

V červnu se naši studenti francouzštiny zúčastnili poznávacího zájezdu do Francie. První zastávkou bylo město Chartres se svou raně gotickou katedrálou. Dále pokračovali ke středověkému poutnímu místu - ostrovu Mont-Saint-Michel, odkud si přejeli do městečka Bayeux prohlédnout 70 m dlouhou vyšívanou tapisérii. V přímořském  Arromanches si připomněli vylodění spojeneckých vojsk v červnu 1944. V malebném Honfleur nasáli atmosféru rybářského města a v letovisku Etretat si mohli kromě věhlasných útesů prohlédnout i dům spisovatele Maurice Leblanca. Vyvrcholením celého zájezdu byl poslední den strávený v Paříži. Velká pochvala patří všem, kteří využili každé příležitosti mluvit francouzsky. Potěšující bylo, že se konverzace s rodilými mluvčími nezalekli ani naši nejmladší studenti.

Helena Mašková 

francie
francie