Olympiáda AJ logo

Olympiáda AJ - termíny školního kola

Autor: Simona Prošková

Kategorie IIIA (vyšší gymnázium s výjimkou maturantů): Středa 6.12. od 8 hod v aule

Pozn.: Pouze na vyšším gymnáziu je nově kategorie SŠ+, která umožňuje soutěžit i žákům tzv. rodilým mluvčím.

Kategorie IIB (tercie, kvarta): Úterý 5.12. od 8 hod v aule

Kategorie IB (prima, sekunda): Pátek 8.12. od 8 hod v aule

Průběh: Všichni začínají poslechem (cca 40 minut). Nejúspěšnější řešitelé postupují do ústního kola, které následuje po poslechu. Žáci, kteří nepostoupí, se vrací do výuky. Konec olympiády je plánován do 11.40.

Příprava: Pro každou kategorii jsou zveřejněna témata, ke kterým se účastníci mají samostatně vyjádřit. K tématům se na místě přidají obrázky nebo tvrzení, na která budou účastníci reagovat. Zájemcům doporučujeme informovat se u svých vyučujících. Témata najdete v příloze.