Olympiáda AJ logo

Olympiáda AJ - školní kolo

Kategorie IIIA (vyšší gymnázium s výjimkou maturantů): Středa 7.12. od 8 hod v aule

Kategorie IIB (tercie, kvarta): Čtvrtek 8.12. od 8 hod v aule

Kategorie IB (prima, sekunda): Pátek 9.12. od 8 hod v aule

Průběh: Všichni začínají poslechem (cca 40 minut). Nejúspěšnější řešitelé postupují do ústního kola, které následuje po poslechu. Žáci, kteří nepostoupí, se vrací do výuky. Konec olympiády je plánován do 11.40.

Příprava: Pro každou kategorii jsou zveřejněna témata, ke kterým se účastníci mají samostatně vyjádřit. K tématům se na místě přidají obrázky nebo tvrzení, na která budou účastníci reagovat. Zájemcům doporučujeme informovat se u svých vyučujících. Témata najdete v příloze.