sbor

Malý pěvecký sbor

Autor: Magdalena Jůnová

V letošním roce na naší škole nově nabízíme možnost zpívat v malém pěveckém sboru. Zájemci z řad žáků prim, sekund či tercií se mohou hlásit u mne (1. patro - vedle hudebny). Zkoušky budou probíhat každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 hodin. Repertoár bude pestrý a jedinou podmínkou je chuť zpívat.

Těším se na vás.

Veronika Zettlová