soč

Krajské kolo SOČ

Autor: Magdalena Jůnová

Ve čtvrtek 11. května se konalo krajské kolo SOČ (středoškolská oborná činnost). Studenti si připravili práce v různých oborech – matematika, fyzika, informatika, elektrotechnika, strojírenství atd. Prezentace v Chebu se zúčastnilo více než 10 škol z celého kraje. Naši školu zastupovali studenti Jan Trnka (V7.A) a Patrik Kadlec (V6.B). Oba dva soutěžili v oboru matematika. Jan Trnka s prací Funkce a Patrik Kadlec s prací Komplexní čísla ve středoškolské matematice a fyzice. Příprava trvala celý rok, jako oborný konzultant z matematiky byl získán RNDr. Petr Tomiczek CSc. RNDr. ze Západočeské univerzity v Plzni. Po formální stránce a konzultantem z fyziky byl u Patrika Kadlece Mgr. Vilém Landrgott a u Jana Trnky Mgr. Kateřina Pavlasová. Ve svém oboru se Patrik Kadlec umístil na druhém místě a Jan Trnka na místě třetím. Naši soutěžící doplatili na změnu stanov, jež proběhla „na poslední chvíli“ a to zkrácení doby vystoupení před porotou z 10 na 5 minut a zaměření prací, jež musí být pouze  a jenom inovativní. Velkým plusem letošního roku je navázání spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, jež je vybavena po odborné i technické stránce na velmi vysoké úrovni a je připravena ke spolupráci i v dalších letech.

Sledujte tedy nástěnky a web školy, kde se na začátku příštího roku objeví výběr možných témat ke zpracování v SOČ.

Vilém Landrgott