První české gymnázium v Karlových Varech
První české gymnázium v Karlových Varech

Informace pro nově nastupující žáky

Autor: Magdalena Jůnová

Společné zahájení nového školního roku pro nově nastupující primy a první ročník se koná v pondělí 2. září 2024 od 9:00 hodin v aule školy. Slavnostního zahájení se mohou účastnit i rodiče žáků. Bližší informace k zahájení nového školního roku a adaptačním kurzům obdržíte poštou na začátku srpna. Těšíme se na společné setkání!