Erasmus+

Erasmus+ Akreditace

Autor: Zdeňka Vitouchová

Začátkem roku 2023 se naší škole podařilo získat akreditaci v rámci programu Erasmus+. Akreditace nám umožňuje každý školní rok až do roku 2027 vysílat pracovníky naší školy na zahraniční kurzy, stínování nebo výukové pobyty na různé instituce a zároveň vysílat skupiny žáků na zahraniční školy a to vše za finanční podpory Evropské unie.

Zatím vyjely 3 vyučující naší školy do zahraničí: paní učitelka Mgr. S. Prošková absolvovala metodický kurz "Učení a neurověda" v irském Dublinu, paní učitelka a zástupkyně ředitele Mgr. M. Jůnová prošla jazykovým kurzem anglického jazyka na Maltě a paní učitelka Mgr. L. Štatská se zúčastnila metodického kurzu "Změna klimatu a výchova k odpovědnosti a udržitelnosti" také v irském hlavním městě.
 

V rámci skupinových výjezdů žáků se na konci září 2023 uskutečnila spolupráce se slovenským gymnáziem  J. F. Rimavského v Levoči. A dále můžeme v letošním školním roce podpořit stávají partnerství s nizozemskou školou Isendoorn College Warnsveld a také zahajujeme nové partnerství s další nizozemskou školou Schoonhoven College.

Na všechny tyto zahraniční mobility bude navazovat další práce ve výuce s žáky i učiteli formou různých projektů.

 

Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+