den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Autor: Magdalena Jůnová

Kalendářní rok 2022 pomalu končí a my se již začínáme připravovat na rok následující. Měsíc leden je tradičně ve znamení prvního seznamování se s budoucími žáky školy. V pondělí 16. ledna v 16 hodin otevře naše gymnázium své dveře návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Můžete se těšit na prohlídku nové budovy školy - výtvarných ateliérů, hudebny a auly. V odborných učebnách a laboratořích budou připraveny výstavy učebních materiálů a prezentace školních akcí. V zrekonstruované velké i malé tělocvičně si můžete zasportovat a v literární kavárně se na chvíli věnovat dílně čtení. V posluchárně fyziky a laboratoři chemie se vždy dějí zázraky a v přízemí školy narazíte na pracovité a hravé roboty.

Nezapomeňte se ale rozhodně v 17 hodin dostavit do auly, kde se dozvíte od ředitele školy aktuální informace k nastávajícímu přijímacímu řízení pro osmileté i čtyřleté gymnázium. Den otevřených dveří bude ukončen v 18 hodin.

V sobotu 21. 1. 2023 budou na naší škole probíhat přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. a 9. tříd. Více informací k této akci naleznete první lednový týden na webu školy, a to včetně odkazu k elektronické přihlášce. 
Těšíme se na setkání s Vámi!