den hudby

Den hudby

Autor: Magdalena Jůnová

Na začátku června 2024 jsme na Prvním českém gymnáziu už třetím rokem oslavili Světový den hudby. V rámci programu nacvičily a zazpívaly jednotlivé třídy V1.A, V1.B, V4.A a V4.B pod vedením paní učitelky Zettlové svoje oblíbené populární písně za klavírního doprovodu Otakara Štěrby (V4.B) a Františka Bureše (V3.A) hrajícího na perkusivní nástroj latinskoamerického původu cajón. Během přestávek mezi vyučováním zněla hudba v podání jednotlivých instrumentalistů na jejich sólové hudební nástroje. Starší žáci připravili pro své mladší spolužáky hudební soutěže (sluchovou anylýzu známých hudebních písní a skladeb), ve velké tělocvičně probíhal velmi působivý taneční workshop breakdance Theodora Havlíčka (2.A) a na zahradě byla připravena hudební meditace a jóga pro zklidnění duše a mysli, kterou si připravila Andělka Moskvová (V7.B). Starší žáci a studenti mohli poslední vyučovací hodinu poslouchat nebo také tančit na velké DJ Show Dømike. Celý Den hudby završilo slavnostní odpolední otevření nově zrekonstruované učebny C (Coolna) v přízemí školy, která by měla nově posloužit našim žákům jako další příjemný prostor k odpočinku či přípravě k plnění jejich studijních povinností. Velké poděkování patří Emě Gondášové (V7.B) a její rodině, která se iniciativně podílala na designu této místnosti.

Veronika Zettlová

den hudby
den hudby
den hudby