logo-projekt-cz-de-partnerstvi-2017

Česko-německý projekt partnerství škol

Autor: Michal Wirth

První české gymnázium v Karlových Varech a Lessing-Gymnasium Plauen

V březnu 2017 obdržela naše škola od svého zřizovatele Krajského úřadu Karlovarského kraje výpomoc ve výši 403 596,- Kč na realizaci projektu Všemi smysly vnímat společné tradice, číslo projektu: 0157-CZ- 31.01.201

Cílem projektu ,,Gemeinsame Traditionen mit allen Sinnen erleben“ je nastartovat pravidelná setkávání žáků českého a německého gymnázia a probudit v nich zájem o kulturu, tradice a jazyk sousedního národa. Hlavní vzdělávací cíl projektu je zaměřen na pochopení významu tradic v historii i současnosti obou zemí. Žáci si uvědomí, že existují společné hodnoty, které spojují lidi bez ohledu na národnost, rasu nebo pohlaví, a že tyto hodnoty je důležité chránit.

 

Doba trvání projektu: 03/2017- 03/2018

Cílová skupina: žáci nižších tříd víceletého gymnázia (12-15 let)

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Cílem projektu "Všemi smysly vnímat společné tradice/ Gemeinsame Traditionen mit allen Sinnen erleben", je navázat mezinárodní spolupráci mezi Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech a Lessing-Gymnasium v Plauen. 

Hlavní vzdělávací cíl projektu je zaměřen na pochopení významu tradic v historii i současnosti západních Čech a Saska. Společné slavení svátků a zvyků má v žácích probudit zájem o kulturu, tradice a jazyk sousedního národa a zprostředkovat povědomí o tom, že existují hodnoty, které jsou společné lidem bez ohledu na národnost, rasu nebo pohlaví, a že tyto hodnoty je důležité chránit. 

Nosným tématem celého projektu je příprava na tradiční svátky během roku a ukázky zvyků, které se o Velikonocích, dožínkách a v adventním čase v západních Čechách a v Sasku dodržují.    

Mezi výchovné cíle projektu patří poznávání a respektování kulturních odlišností, odbourávání předsudků, senzibilizace žáků k ohleduplnosti a vzájemné toleranci a podpora skutečných, nejen virtuálních, přátelských vztahů přesahujících hranice. 

Klíčový význam má jazykový aspekt celého projektu. Díky pestrému programu, který zahrnuje poznávání kulturních a přírodních zajímavostí na obou stranách hranice, tvůrčí workshopy, soutěže, prezentace i osobní česko-německé setkávání se žáci zdokonalí v komunikaci a vystupování v cizím jazyce.

Cíle a výsledky projektu "Všemi smysly vnímat společné tradice/ Gemeinsame Traditionen mit allen Sinnen erleben" budou prezentovány na internetových stránkách obou škol, na informačních panelech a v regionálním tisku.