Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuality

Prezenční výuka od 3.5.2021

V příštím týdnu bude prezenční výuka realizována pro třídy V1.A, V2.A, V3.A a V4.A, ostatní třídy budou dále na distanční výuce.
Třídy nižšího gymnázia se budou v prezenční výuce po týdnech střídat. Organizační záležitosti příštího týdne budou do pátku upřesněny.

 

Štítky: 

Vážení maturanti,

přišla pozvánka na novou virtuální prohlídku Fakulty strojní ČVUT v Praze, pouze stačí rozkliknout tento odkaz https://vr.fs.cvut.cz/Důležité informace o studiu na strojní fakultě a vše podstatné o jednotlivých specializacích studia poskytnou také videa z Online Dnů otevřených dveří https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri/

Vážení studenti třetích a nižších ročníků.

Přišla nabídka prezentace Jak se připravit na studium architektury, designu a umění . Tuto prezentaci můžete zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=tDhr2y24xw8

"Pryč ze židle", poběž společně pro svoji školu

Přihlásili jsme naši školu do soutěže "Pryč ze židle" a poběž společně pro svoji školu
Soutěž je určena pro naše současné i bývalé studenty, přátele školy, učitele, kamarády, sourozence nebo třeba i rodiče. Cílem je uběhnout co nejvíce kilometrů. Jedná se sice o soutěž o zajímavé ceny, naší snahou ale je motivovat co nejvíce lidí k pohybu.
Termín projektu: 12. dubna 2021 - 25. června 2021
Kdy a kde: Bez limitu – účastníci mohou běžet kdekoliv a kdykoliv. Každý kilometr se počítá.
Princip je velmi jednoduchý. Každé škole, která má svůj unikátní registrační kód, se počítají všechny uběhnuté kilometry. Vítězem se stane škola, která uběhne v období 12. dubna – 25.

Přijímací zkoušky - uchazeči doloží negativní test

Uchazeči o studium musí  v den konání přijímací zkoušky předložit negativní test na COVID 19. Mimořádné opatření MZ naleznete v části Školní rok - Přijímací řízení.

Postup do celostátního kola Ekonomické olympiády

Gratulujeme Danielu Obozovovi k postupu do celostátního finále Ekonomické olympiády, které se uskuteční na začátku června. Děkujeme i ostatním soutěžícím , kteří se zúčastnili Davidu Radimerskému, Radku Burešovi a Šimonu Samkovi. 

Vítězové PČG Writing Challenge 2021

Letošní PČG Writing Challenge, nejkomplexnější soutěž v cizím jazyce pouze pro studenty VG PČG, již zná své vítěze:

1. místo David Radimerský

2. místo Daniel Obozov

3. místo Adam Krejčík

4. místo Amy Romano

5. místo Anna Gončarová

Studenti na prvních místech si odnášejí ceny, které je mají posunout dále: kromě iPhonu za první místo jsou to roční předplatná časopisů v Aj (National Geographic, Wired) a pro všechny účastníky soutěže také nabídka uhrazení účastnického poplatku za mezinárodní letní akademii Discover, která je možností zažít "malý Oxford v České republice" (https://discover.sk/cs/).

Výhercům i všem účastníkům blahopřejeme a doufáme, že svých cen využijí naplno! :) První tři práce budou vyvěšeny k nahlédnutí na nástěnce naproti respiriu.

Porota: Viktor Hanzlík, Simona Prošková, Michaela Kondelová

Krajské kolo chemické olympiády

Dne 26.3 proběhlo krajské kolo CHO kategorie A, ve kterém vyhrál Daniel Obozov (V7.B) 1. místo a zajistil si tak postup do národního kola. Děkujeme Danielovi za vzornou reprezentaci školy a přejeme mu mnoho úspěchů i v kole celostátním. 

Lenka Spilková

Vážení maturanti,

v tomto týdnu vychází jarní vydání časopisu KamPoMaturitě.CZ. Co v čísle studenti najdou:

Status studenta po maturitě
2. kola přihlášek na VŠ
Virtuální dny otevřených dveří VŠ do prázdnin
Kam po maturitě - do práce
Prezentace VŠ, VOŠ a jazykových škol a další užitečné informace.

Online verze časopisu je dostupná na https://www.kampomaturite.cz/casopis/?utm_source=kampomaturite&utm_campaign=newsletter-poradci137&utm_medium=email

 

Vážení maturanti,

přihlášky ke studiu na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni můžete podat již jen do 30. 4. 2021. Proto fakulta na duben připravila pro zájemce o studium několik online setkání s členy vedení fakulty a zástupci jednotlivých oborů. Můžete se dozvědět informace o studiu na Pedagogické fakultě, o přijímacím řízení apod. Velký prostor bude věnován Vašim dotazům. Přijďte se za námi podívat online a zeptat se na vše, co Vás zajímá, stačí v daný čas kliknout na https://cesnet.zoom.us/j/7980633627  a připojit se do místnosti v ZOOM. Termíny setkání - 8. 4. v 14,00 - 16,00, 15. 4. v 11,00 - 13,00, 19. 4.

Vážení maturanti,

v aplikaci ScioDat máte k dispozici elektronické výstupy z Maturitního tréninku - SCIO.

 

Žáci mají zprávu v elektronické verzi uloženou ve svém profilu v aplikaci ScioDat. Individuální zpráva je zde doplněna o náhled řešeného testu s vyznačením správných odpovědí a postupem řešení. K přihlášení do aplikace žáci potřebují znát své přihlašovací údaje, které použili při testování.

 

Vzhledem k posunutí termínu maturitní zkoušky SCIO prodloužilo možnost zapojení do Maturitního tréninku do 7. května. Pokud některý vaši žáci testy zatím nevyplnili, tak je mají stále přístupné.

Vážení maturanti,

příšla nabídka pomaturitního uplatnění a zaměstnání u Policie ČR. Pro více informací klikněte na oslovení. Dále je možnost pro vás uskutečnit on-line prezentaci Policie ČR - Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Zájemci o tuto prezentaci a diskuzi s pracovníky policie o možnostech uplatnění u Policie ČR napište prosím na mail: kvaca@gymkvary.eu.

Složení maturitních komisí - ústní zkoušky

Dokument naleznete v části Školní rok-Maturita.

Štítky: 

Soutěž v cizích jazycích - němčina

Školní kolo této online soutěže proběhlo již v únoru a nejlepší účastníci měli reprezentovat naši školu v okresních kolech. To však proběhlo pouze v kategorii středních škol, kde naši žáci Karel Špecián, Tomáš Ficner a Ema Gondášová obsadili 1. – 3. místo, čímž si vybojovali postup do krajského kola. To však bylo oficiálně zrušeno pro neúčast žáků z okresů Sokolov a Cheb.

V kategoriích pro nižší gymnázium ze stejného důvodu neproběhla ani okresní kola, v nichž nás měly reprezentovat Adéla Matějková a Andrea Martykánová.

Ukázalo se, že online forma soutěže školy v kraji zřejmě vystrašila. O to větší uznání patří našim žákům, jak za ochotu soutěžit, tak i za pečlivou přípravu. Škoda, že jim nebylo umožněno předvést své výkony i ve vyšších kolech!

Eva Hanková

Zeměpisná olympiáda

V krajském kole Zeměpisné olympiády, kategorie C, zvítězil Jan Karas (V3.A) a zajistil si tak postup do celostátního kola. Student David Gouzer (V3.B) obsadil deváté místo. Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Janovi přejeme mnoho úspěchů i v kole nejvyšším. 

Miluše Potužníková

Stránky