Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Stravování

Informace školní jídelny

Ve dnech 19. a 20. 4. budou probíhat přijímací zkoušky na osmileté gymnázium. Žáci mají v těchto dnech volno ředitele školy a jídelna jim obědy automaticky odhlásila. Ve dnech ředitelského volna nemají žáci nárok na dotovaný oběd. Zaměstnanci školy se mohou naobědvat v upraveném čase, a to od 11 do 13.15 hodin.  

Štítky: 

Informace školní jídelny

Vážení rodiče, vzhledem k složité organizaci školní výuky vás žádáme, abyste sami odhlašovali obědy svých dětí v případě, že vaše dítě nastoupilo do karantény. Školní jídelna nemůže odhlašovat hromadně obědy pro celé třídy. Děkujeme za pochopení. 

Štítky: 

Stravování od 3. 5. 2021

Od 3. 5. 2021 budou ke stravování přihlášeni všichni žáci tříd s prezenční výukou (liché týdny NG A, sudé NG B). Pokud oběd nechcete, je nutné jej odhlásit mailem slavikova@gymkvary.eu nebo SMS 777 858 331. V případě pozitivního testu žáka ve čtvrtek má být podle nařízení MZ celá třída poslána do karantény, v takovém případě bude možné dle provozního řádu školní jídelny odebrat čtvrteční oběd do jídlonosiče ve výdejním okénku od 11.00 do 13.00, ostatní dny budou obědy pro žáky v karanténě odhlášeny.

Školní jídelna nevaří

S ohledem na nové rozhodnutí KHS školní jídelna do odvolání nevaří.

Školní jídelna nevaří

Z důvodu karantény je v pondělí 18.ledna 2021 školní jídelna uzavřena a mimo provoz. Pro další období čekáme na pokyny KHS.

Informace školní jídelny

Všichni strávníci jsou odhlášeni od 14.10. do 30.11.2020. Podle usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 může škola v době distanční výuky pro své žáky a zaměstnance zajistit vydávání obědů (dotované jídlo) ve školní jídelně. Vzhledem k tomu První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. vyhlašuje:
1. Od 15. 10. 2020 bude strávníkům umožněno stravování ve školní jídelně.
2. Všichni žáci NG i VG a zaměstnanci mají možnost se přihlásit ke stravování obvyklými způsoby – internet, mail, SMS. Oběd je nutné přihlásit alespoň dva kalendářní dny předem.
3. Doba výdeje oběda bude po dobu distanční výuky od 11.00 do 13.00 hodin.
4. Odhlašování obědů bude po dobu trvání distanční výuky možné pouze den předem, v žádném případě ne v den oběda.
5. Pro přístup do školní jídelny bude otevřen boční vchod do školy, není dovolený pohyb po budově školy.
6. Je zakázáno zdržovat se v prostorách školní jídelny mimo nezbytnou dobu.

Štítky: 

Školní jídelna je pro všechny své strávníky od 15. 10. v provozu!

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 může škola v době distanční výuky pro své žáky a zaměstnance zajistit vydávání obědů (dotované jídlo) ve školní jídelně. Vzhledem k tomu První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. vyhlašuje:

Štítky: 

Školní jídelna

Školní jídelna vaří z provozních důvodů až od úterý 4. září.

Štítky: 

Platby ve školní jídelně od 1. 1. 2012 jen prostřednictvím bankovních služeb

Od 1. 1. 2012 již nebude možné hradit stravné v hotovosti. Připravte si prosím nejpozději k datu 1. 1. 2012 platby inkasem nebo bankovním převodem. Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 27 68 35 623/0300. Podrobnosti naleznete v příloze.

Štítky: 

Placení stravného a zvýšení ceny oběda od 1.1.2012

Způsoby úhrady stravného a informace o zvýšení ceny oběda od 1.1.2012 si můžete stáhnout v příloze.

Štítky: 
Prihlásit se k odběru RSS - Stravování