Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Exkurze

Návštěva veterinární kliniky

Dne 27. 11. 2013 studenti ze seminářů biologie navštívili prestižní veterinární kliniku MVDr. Víta Zatloukala ve Staré Roli. O prohlídku kliniky a o poutavý výklad se zasloužil sám pan doktor, který si na naše studenty udělal čas, a který se zájmem ostatní zasvětil do problematiky veterinární praxe. Budoucí uchazeči veterinární vysoké školy si tak mohli vytvořit představu o náročnosti a zajímavosti této práce.

Štítky: 

Divadelní představení Kabaret Kafka

Milé studentky a studenti VG.

V rámci jazykového projektu Jazyky jinak jsme pro Vás na 9. 12. 2013 připravili odpolední exkurzi spojenou s návštěvou večerního divadelního představení Kabaret Kafka v pražském divadle Na Zábradlí. Jedná se o zinscenování Kafkova Dopisu otci, ve kterém otevírá nejintimnější témata a pojmenovává svůj postoj k životu. Hra získala cenu Josefa Balvína, které se uděluje v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka nejlepší inscenaci vytvořené podle původně německého textu. Pro zájemce o hlubší nahlédnutí do Kafkova života je připravena interaktivního návštěva Muzea Franze Kafky.

Cena: 150 Kč vstupné na divadelní představení Kabaret Kafka, 30 Kč Franz Kafka Muzeum, doprava zdarma (hrazena z projektu Jazyky jinak)

Přihlásit se můžete do 14.11. 2013 u Mgr. Jůnové nebo Mgr. Vitouchové ve 2. patře, kabinety Nj a Aj . V příloze naleznete přihlášku.

 

Štítky: 

Němčináři chystají již 3. putování po německy mluvících zemích

V červnu navštívíme Bern a Vaduz - v termínu od 17. do 20. 6. 2014 procestujeme skoro celé Švýcarsko a Lichtenštejnsko.
Zájemci si mohou přijít pro přihlášku do kabinetu NJ ve 2. patře k prof. J. Turčinové nebo M.Jůnové

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie 2014

ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE 2014 - POZOR ZMĚNA!

Upozorňujeme zájemce o zájezd do Velké Británie, že cestovní kancelář zkrátila z organizačních důvodů o měsíc termín on-line přihlášení. Chcete-li se tedy zájezdu zúčastnit, musíte se přihlásit do 31.10.2013.

Hz,Rá

Štítky: 

Zájezd do Velké Británie 2014

ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE - ZMĚNA!!!

Upozorňujeme zájemce o zájezd do Velké Británie, že cestovní kancelář zkrátila z organizačních důvodů termín on-line přihlášení na 31.10.2013. Chcete-li se zájezdu zúčastnit, nezapomeňte se tedy přihlásit včas, tj. do konce tohoto měsíce.

Hz,Rá

Štítky: 

Třídní výlet + literární exkurze třídy 3.B

Ve dnech 3.9. – 8.9.2013 podnikla třída 3.B zajímavou akci, která by se dala nazvat „Dva v jednom“. V rámci projektu „Sejdeme se mezi řádky“ se žáci zúčastnili několika exkurzí v českokrumlovských divadlech a báječného představení s názvem Dekameron v unikátním divadle s otáčivým hledištěm. V městském divadle si dokonce v originálních divadelních kostýmech zahráli část hry Romeo a Julie. Další část hry se pokusili realizovat v Muzeu loutek v Českém Krumlově pomocí marionet. Zážitkem byla i návštěva unikátního barokního divadla na českokrumlovském zámku. V závěru byla naplánovaná exkurze zámku Hluboká. V zámeckých zahradách studentka Aneta Zenkerová připravila s kytaristou Fandou (jedním z členů doprovodného velitelského týmu) improvizovaný malý koncert.

Štítky: 

Literární exkurze tříd V3.A a V.4B

Díky projektu EU Sejdeme se mezi řádky se začátkem června žáci V3.A a V4.B se svými učiteli vydali po stopách Babičky Boženy Němcové do České Skalice a Ratibořic. Více si přečtěte na stránkách projektu meziradky.gymkvary.cz. Ve fotogalerii na téže webové stránce najdete i několik fotografií, které vám přiblíží atmosféru putování.

Štítky: 

Literární exkurze "Putování za Karlem Hynkem Máchou" tříd V5.A, V5.B

Ve dnech 4. -5. 6. 2013 se třídy kvinty A a B účastnily v rámci projektu "Sejdeme se mezi řádky" literární exkurze po stopách Karla Hynka Máchy. Akce se vydařila i s menšími změnami vzhledem k povodním v Máchově kraji. Seznámili jsme se podrobněji s dílem autora a hlavně jsme pochopili, proč si Mácha vybral ke svým toulkám právě tato romantická místa.

Studenti i s pedagogickým doprovodem (PaedDr. Baarová, Mgr. Lidinská ) jsou rádi, že mohli využít možnosti projektové exkurze a v podobných akcích chtějí pokračovat.

Štítky: 

Techmania Plzeň

Naše třída V4.A spolu s 1.A se zúčastnila exkurze do Techmánie v Plzni. Většina třídy, včetně mě, tu nebyla poprvé, ale i přes to jsme objevili spoustu nových věcí, a znova jsme se pobavili vším, co jsme doposud již znali. A co jsme neznali a znát jsme chtěli, to nám bylo objasněno ochotným pracovním týmem. Cílem naší exkurze byl tentokrát pokus s tekutým dusíkem.
 
Zaměstnankyně, která jej prováděla, nám vše vysvětlila a předváděla, co se stane s rajčaty, nebo balónkem, když jej uložíme na pár vteřin do tekutého dusíku.
Štítky: 

Holandsko 2013-2014

Stejně jako v minulých letech uskutečníme také ve školním roce 2013-2014 výměnu s holandskou školou v Groenlo. Tato výměna je určena především pro žáky 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, kteří tak mají možnost poznat nové lidi a prostředí a především si procvičit angličtinu v běžném životě.
Výměna má již dlouholetou tradici a mohlo se jí tak zúčastnit velké množství studentů. Věřím, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Navštívíme společně zajímavá místa nejen v Holandsku, ale také u nás, poznáme nové přátele a získáme spoustu krásných zážitků.
V příloze naleznete informace a přihlášku, kterou odevzdejte co nejdříve Mgr. H. Heiserové (kabinet ve 2. patře naproti respiriu).

Štítky: 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Exkurze