Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Akce školy

Akce školy...

Přijímací zkoušky nanečisto

REGISTRACE JE KE DNI 24. 1. 2020 PRO VŠECHNY UKONČENA.

Na žádost mnoha zájemců o studium na naší škole jsme se rozhodli uspořádat v sobotu 25. 1. 2020 přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče z 5. a 9. tříd ZŠ. Podmínkou účasti je vyplnění elektronické přihlášky, která bude na webových stránkách školy k dispozici od 6. 1. 2020. 

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – angličtina (dříve Olympiády v anglickém jazyce) se bude konat v těchto termínech:

Kategorie I. B (primy a sekundy)                                 - úterý     3/12/2019

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                                    - čtvrtek  5/12/2019

Kategorie III. A (vyšší gymnázium bez maturantů)      - středa   4/12/2019

Soutěž se skládá z poslechové a ústní části. Všichni soutěžící absolvují poslechový test, po jehož vyhodnocení postoupí úspěšnější studenti do dalšího kola (ostatní se vrátí zpět do výuky). V ústní části čeká postupující studenty po stručném představení konverzace na vylosované téma (po krátké přípravě), řešení situace (pohotově bez přípravy) či u mladších studentů popis obrázku. Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

U příležitosti Dne válečných veteránů 11.11.2019 proběhne na naší škole celonárodní sbírka, kterou již tradičně po celé ČR pořádá společnost Post Bellum. Výtěžek z této sbírky je určený pro natáčení a zpracování pamětnických příběhů 20. století. V průběhu celého dne budete mít možnost zakoupením vlčího máku na vrátnici školy podpořit  rozšíření pamětnického portálu Paměť národa (www.pametnaroda.cz), kde se tato pamětnická vyprávění ukládají a zpřístupňují široké veřejnosti. Doporučená cena jednoho máku je 30,- Kč.

Štítky: 

Třídní schůzky 11. listopadu 2019

V pondělí 11. listopadu 2019 se konají třídní schůzky od 17 hodin v budově školy. Další informace najdete v pozvánce (viz příloha).

Štítky: 

Projektový den 2019

Ve čtvrtek 24. 10. se žáci V6.AB a 2.A účastnili projektového dne. Naši vyučující pro ně ve spolupráci s odborníky z praxe připravili šest různých programů. Chemici zjišťovali například výskyt kyseliny vinné v bílém víně, porovnávali vzorky mléka různé zralosti a řadili nápoje od kyselých po zásadité. Biologové prozkoumávali v terénu rašeliniště a geografové lovili v lese kešky (bonusem byl i "odlovený" košík plný hub). Mladí architekti nejdříve na koloběžkách projeli centrum města a pak navrhovali, jak obohatit a účelně využít tzv. hluchá místa v Karlových Varech. O lidských právech debatovali studenti s představiteli Amnesty International. Fanoušci dějepisu si připomněli 30. výročí sametové revoluce, došlo i na bourání Berlínské zdi postavené z papírových krabic. Věříme, že skupinová projektová práce přinesla našim žákům mnoho nových vědomostí a zážitků.

Štítky: 

Projektový den

Proběhne ve čtvrtek 24. 10. 2019 a je určený žákům sext a 2. ročníku vyššího gymnázia.

Přihlašování do jednotlivých skupin bude v této aktualitě aktivní formou jednoduchého dotazníku v pondělí 21. 10. 2019 po 6. vyučovací hodině.

Přihlašování je k dispozici ZDE.

Štítky: 

Evropský den jazyků

Stalo se na naší škole již tradicí, že si každý rok 26. září připomínáme Evropský den jazyků. I letos se v tento den uskutečnily jazykové semináře pro obě tercie. V rámci tohoto projektového dne žáci rozvíjeli své jazykové kompetence v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, slovenštině a španělštině, nově přibyla holandština a workshop o České lingvistické olympiádě. Největší úspěch ale stejně jako loni zaznamenala mezinárodní snídaně ve vestibulu školy :-) Snímky z tohoto dne můžete zhlédnout ve fotogalerii.    

Štítky: 

Oslavy 95

V pátek 20. 9. a v sobotu 21. 9. 2019 jsme oslavili gymplštafetou a dnem otevřených dveří 95. výročí založení školy. K oslavám se připojilo mnoho našich současných i bývalých studentů, rodičů, kolegů a přátel školy. Naše škola si za dlouhou dobu svého trvání vydobyla přední místo mezi školami Karlovarského kraje, důvěru studentů i rodičů a těší se dobré pověsti. Do dalších let jí přejeme mnoho nadaných studentů, podporu zřizovatele a úspěchy nejenom na poli vzdělávání. Ve fotogalerii naleznete snímky z této akce.    

Štítky: 

PČG slaví 95

V sobotu 21. 9. 2019 si chceme připomenout 95. výročí založení školy malou oslavou. Otevřeme dveře školy jak našim současným, tak i bývalým studentům, rodičům a přátelům školy. Po celé odpoledne se bude v prostorách školy a jejího areálu odehrávat pestrý program, jehož součástí budou sportovní hry a soutěže, výstavy fotografií ze života školy, prezentace úspěšných prací SOČ a živá muzika (Varyton, Kozatay, Funky Monx, Dryband, ….). Zcela mimořádně se můžete zúčastnit i prvního slavnostního odpalu na našem novém golfovém hřišti. Zajištěno bude i drobné občerstvení. Těšíme se na vás a na mnoho milých setkání zpřítomňujících minulost a pohlížejících do budoucnosti.

V příloze naleznete přesný harmonogram dne.

 

Štítky: 

Školní zájezd TO NEJLEPŠÍ Z ANGLIE 2020

V příloze najdete informace o zájezdu, způsobu přihlašování na zájezd a podrobný program.Těšíme se na vás.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Akce školy