Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Akce školy

Akce školy...

Přijímačky nanečisto tentokrát online

Již tuto sobotu 22. 1. 2022 se uskuteční přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče o studium na PČG z 5. a 9. tříd. V příloze naleznete časový harmonogram dne a upravené záznamové archy, které je vhodné si předem vytisknout. Zároveň budou žáci potřebovat psací a rýsovací pomůcky a papír na poznámky. Uchazeči o studium na gymnáziu si projdou modifikovanými testy CERMATu. Cílem akce není vysvětlit žákům veškerou potřebnou látku z českého jazyka a matematiky, ale seznámit je s pravidly správného zápisu do záznamového archu a vyložit jim některé složitější úlohy. 

Štítky: 

Den otevřených dveří a přijímací zkoušky nanečisto

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace se letos bohužel nemůže na naší škole konat Den otevřených dveří (původně naplánován na 10. 1.) Pro zájemce o studium na našem gymnáziu však připravujeme alespoň prezentaci, která by vás měla rámcově informovat o struktuře a organizaci letošního přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky nanečisto se uskuteční v sobotu 22. 1. v dopoledních hodinách, tentokrát ovšem online. Přihlášení žáků předem není nutné. Sledujte prosím i nadále naše webové stránky, kde naleznete včas bližší informace. 

Štítky: 

Úpravy průběhu třídních schůzek - důležité

Vážení rodiče, 
vzhledem k rychle se zhoršující situaci v epidemii onemocnění covid - 19  přistupujeme k úpravě průběhu třídních schůzek v ponděli  8. listopadu 2021. Naší snahou je minimalizovat možnost rozšíření nákazy v rámci školy a vašich  rodin  i nebezpečí následného  uvalení karantén na vás a na naše  žáky a učitele . Tyto obavy máte vy i my. Je proto třeba v průběhu schůzek snížit počty osob v učebnách  a zkrátit čas vašeho společného pobytu v nich.

Štítky: 

Třídní schůzky 8.11.2021

Vážení rodiče, v pondělí 8. listopadu od 17 hodin se uskuteční třídní schůzky, pozvánku naleznete v příloze.

Štítky: 

Desatero pro primární prevenci

Milí studenti, kolegové, rodiče,

v rámci primární prevence se naše škola zapojuje do projektu Desatero pro primární prevenci. Studentům na NG budou od října do Vánoc průřezově a výběrově v některých hodinách zpřístupněny krátké videoklipy s různými tématy a následným online kvízem bude ověřeno jejich pochopení problematiky. Vhodné je vždy otevření diskuse či doplnění tématu dalšími materiály. 

Zahájení nového školního roku 2021/ 2022

Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září v 8 hodin. Žáci všech tříd se sejdou se svými třídními učiteli v kmenových učebnách. Dle nařízení MŠMT proběhne hned ve středu 1. 9. první preventivní plošné testovaní na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další bude následovat 6. 9. a 9. 9. 2021.

Štítky: 

První kroky nových prim a třídy 1.A

V souladu s protiepidemickými opatřeními a doporučeními MŠMT a v zájmu ochrany zdraví našich žáků jsme se rozhodli pozměnit program prvního dne nových tříd. Hned ve středu 1. 9. se žáci nesejdou v aule školy, ale ve svých kmenových učebnách k úvodní informační schůzce s třídními učiteli, která potrvá přibližně dvě hodiny, tedy od 8 do 10 hodin. Součástí programu schůzky bude i povinné antigenní testování žáků. Vstup rodičů do budovy školy není možný. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu. Žáci obdrží informace k organizaci adaptačního kurzu (program zatím zůstává beze změn) a novému školnímu roku. Těšíme se na své nové žáky a žákyně a přejeme nám všem poklidný nový školní rok :-)   

Štítky: 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Vážené maturantky a vážení maturanti, 
zveme vás na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se uskuteční ve čtvrtek 10. 6. od 14 hodin na půdě školy. Na slavnost jsou zváni kromě studentů i jejich vyučující. Dostavte se prosím s mírným časovým předstihem, neboť je třeba, abyste na recepci podepsali čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Těšíme se na poslední radostné setkání s třídami 4.A, V8.A a V8.B. 

Štítky: 

Ukliďme si Vary (ekologický projektový den pro žáky NG)

Ve dnech 1. 6. nebo 2. 6. 2021 se žáci nižšího gymnázia zúčastní projektového dne „Ukliďme si Vary“. Seznamte se prosím s podrobnými informacemi v příloze. Všichni žáci NG mají na tento konkrétní projektový den přihlášený oběd. Pokud by si ho ale chtěli odhlásit, je třeba informovat školní jídelnu mailem (slavikova@gymkvary.eu) nebo telefonicky (SMS na 777 858 331) do pondělí 11 hodin. Školní jídelna vydává obědy v čase 11 - 14 hodin. Vyhodnocení projektu proběhne v týdnu od 14. – 16. 6. 2021. 

 

Štítky: 

Vítězové PČG Writing Challenge 2021

Letošní PČG Writing Challenge, nejkomplexnější soutěž v cizím jazyce pouze pro studenty VG PČG, již zná své vítěze:

1. místo David Radimerský

2. místo Daniel Obozov

3. místo Adam Krejčík

4. místo Amy Romano

5. místo Anna Gončarová

Studenti na prvních místech si odnášejí ceny, které je mají posunout dále: kromě iPhonu za první místo jsou to roční předplatná časopisů v Aj (National Geographic, Wired) a pro všechny účastníky soutěže také nabídka uhrazení účastnického poplatku za mezinárodní letní akademii Discover, která je možností zažít "malý Oxford v České republice" (https://discover.sk/cs/).

Výhercům i všem účastníkům blahopřejeme a doufáme, že svých cen využijí naplno! :) První tři práce budou vyvěšeny k nahlédnutí na nástěnce naproti respiriu.

Porota: Viktor Hanzlík, Simona Prošková, Michaela Kondelová

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Akce školy