Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Vybráno z aktualit

Maturity 2022 - ústní zkoušky

Ve dnech 16.-20. května se uskuteční ústní zkoušky, časové rozpisy naleznete v příloze.

Štítky: 

Maturity 2022 - didaktické testy

Ve dnech 2.-4. května se uskuteční didaktické testy, rozpisy do učeben jsou zveřejněny v příloze.
Pondělí 2.5 MA od 8.00 hodin, AJ od 13.00 hodin
Úterý 3.5. ČJL od 8.00 hodin
Středa 4.5. MA rozšiřující od 8.00 hodin
Povolené pomůcky:
ČJL, AJ - modrá nebo černá propiska,
MA - kalkulačka bez grafického režimu, MFCh tabulky pro SŠD nebo přehled vztahů a vzorců, rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, tužka, kružítko) modrá nebo černá propiska

Štítky: 

Maturita 2022 - složení maturitních komisí

V části Školní rok-Maturita je zveřejněno složení maturitních komisí pro ústní zkoušky.

Štítky: 

Maturitní písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků

V příloze naleznete informace k maturitní písemné práce z ČJL (pondělí 4. 4. 2022), k písemné práci z AJ (úterý 5. 4. 2022) a k písemné práce z NJ (středa 6. 4. 2022). Písemná práce z FrJ se uskuteční rovněž ve středu 6. 4. 2022 od 11 hodin v učebně francouzského jazyka. Další informace vám poskytnou vyučující jednotlivých předmětů. 

Štítky: 

Vážení maturanti,

řada vysokých škol pořádá v následujícím období dny otevřených dveří, nebo zasílá propagační materiály, zde jsou některé z nich:

LF UK Plzeň : http://www.lfp.cuni.cz/sekce/480-den-otevrenych-dveri.html

Vysoká škola ekonomie a managementu : https://www.vsem.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT : https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/dod

Jak uspět u přijímaček na medicínu - přednáška, registrace do 24.1. na :https://mediktop.cz/hlavni-stranka/jak-uspet-u-prijimacek/

 

 

Vážení maturanti,

vyšlo nové číslo časopisu Kam po maturitě https://www.kampomaturite.cz/casopis/Z obsahu : 

  • Manuál pro úspěšné přijímací řízení na VŠ
  • Mapu VŠ v ČR
  • Lednové dny otevřených dveří VŠ
  • Test z matematiky
  • Prezentace VŠ, VOŠ a jazykových škol a další užitečné informace.

 

Informace pro maturanty

Informace k maturitní zkoušce 2022 jsou zveřejněny v části Školní rok-Maturita.

Štítky: 

Fotografie maturantů z 10.6.2021

Fotografie ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení v aule naleznete zde

Štítky: 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Vážené maturantky a vážení maturanti, 
zveme vás na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se uskuteční ve čtvrtek 10. 6. od 14 hodin na půdě školy. Na slavnost jsou zváni kromě studentů i jejich vyučující. Dostavte se prosím s mírným časovým předstihem, neboť je třeba, abyste na recepci podepsali čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Těšíme se na poslední radostné setkání s třídami 4.A, V8.A a V8.B. 

Štítky: 

Informace pro maturanty

V pondělí 31.5. se přijdou maturanti do školy otestovat dle pokynů třídních učitelů.
V úterý 1.6. se slavnostní zahájení nekoná, přijdou podle rozpisu pouze ti, kteří maturují dopoledne.
V pátek 4.6. od 12.30 hodin se koná slavnostní zakončení maturit za přítomnosti celých tříd.

Štítky: 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Maturita