Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Ostatní

Volby do školské rady - seznam kandidátů

V příloze této zprávy naleznete seznam kandidátů pro volby do školské rady 2021. 

Štítky: 

Pomoc vstupem do Registru dárců kostní dřeně

Milí plnoletí studenti, kolegové, absolventi a další přátelé školy, staňte si třeba právě Vy hrdinou a obětujte 10 minut - čas, který zabere vstup do Registru dárců kostní dřeně. Aktuálně je mezi čekateli na transplantaci 7letá Natálka ... Veškeré informace naleznete na www.kostnidren.cz

Štítky: 

Volby do školské rady

Oznámení o době a místě voleb do školské rady naleznete v příloze.

Štítky: 

Jak se bránit Covid-19

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR jsou v příloze.

Štítky: 

Jak se chránit proti Covid-19

Pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR jsou v příloze.

Štítky: 

Týdenní souhrn práce v Google Classroom e-mailem

Vážení rodiče žáků nižšího gymnázia,

od nového pololetí spouštíme zasílání týdenních přehledů úkolů a materiálů, zadaných během distanční výuky v Google Classroom. Pokud o takový souhrn máte zájem, odklikněte přijetí ACCEPT v pozvánce, kterou do konce týdne najdete ve své elektronické poště. Odebírání souhrnů lze kdykoliv zrušit, nebo nastavit zasílání v jiném intervalu - viz příloha Podrobné pokyny

Štítky: 

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce (olympiáda)

Studenti, kteří se chtějí zúčastnit konverzační soutěže ve francouzském jazyce, se přihlásí do 13. 1. na e-mail: maskova@gymkvary.eu.

Štítky: 

Zeměpisná olympiáda kat. D vyšší gymnázium

Zájemci o účast na Zeměpisné olympiádě - školní kolo  kat. D  pro vyšší gymnázium  se přihlaste mailem: schoniger@gymkvary.eu  nejpozději do 31.12.2020. Zpětnou vazbou t.j. mailem obdržíte další informace. 

Štítky: 

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci, v pátek 18. 12. nám školní zvonek v půl druhé oznámí ukončení výuky v tomto kalendářním roce. Letošní advent byl ochuzen o tradiční Vánoční koncert ve starorolském kostele a mnohá další milá setkávání s našimi přáteli. Naše očekávání svátků je naplněno spíše nervozitou než klidem, jelikož se společenská situace a nálada poznamenaná coronavirovou krizí mění den ze dne a ne vždy k lepšímu. O to složitější pak je i organizace školní výuky. Vánoční svátky přichází sice do těžké doby, ale je jen na nás, zda si i třeba v tichém rozjímání dokážeme na nich najít příjemné a milé chvilky vzájemné pospolitosti. Náš školní zvonek se znovu rozezní v pondělí 4. ledna 2021 v 8 hodin. Bohužel stále netušíme, zda bude znít školou prázdnou či spíš plnou našich žáků, jak bychom si samozřejmě přáli. V každém případě se na všechna budoucí setkávání, ať už reálná či virtuální, těšíme.

Štítky: 

Nové rozvrhy od 14.12.2020

Od pondělí 14.12.2020 začnou v prezenční výuce platit nové rozvrhy (Školní rok-Rozvrhy). Většina změn oproti stálému rozvrhu vyplývá z požadavku, že třída má být stále v kmenové učebně a pouze v odůvodněných případech (např. skupinové vyučování) může část žáků odejít do jiné učebny. Přestože je homogenita skupin jen doporučená, pokud k tomu není důvod (smíšené skupiny, semináře), nestýkejte se s žáky z jiných tříd. Třídy přítomné ve škole: V1.A, V2.A, V3.A, V4.A, V5.AB, V6.AB, 2.A, V8.AB, 4.A
Časy oběda jsou nadále 
stanovené pro jednotlivé třídy (viz tabulka v příloze), platí tedy systém "třída s vyučujícím". Maturanti se již do tabulky nevešli, půjdou na oběd 13.30h a později nebo ve volné hodině, pokud tím nenaruší oběd třídy podle rozpisu.

Štítky: 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní