Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Soutěže a olympiády

Matematický klokan

V pátek 19.3. od 10 hodin se bude konat mezinárodní soutěž Matematický klokan. Všichni žáci obdrží pozvánky do příslušných kurzů v prostředí Google Classroom. Zájemci, kteří se do kurzu zapíší, v něm naleznou další informace k průběhu soutěže. Účast je dobrovolná a všem řešitelům přeji hodně štěstí!

Jiří Stulík

 

Vítězové školního kola olympiády AJ

První místa v jednotlivých kategoriích obsadili:

IB (prima, sekunda): 1. Jiří Vavřík, 2. Jan Szalay, 3. Jakub Štork

IIB (tercie, kvarta): 1. Eliška Ševčíková, 2. Leo Oeding, 3. Amálie Košinová

IIA (vyšší gymnázium): 1. Ekaterina Voilukova, 2. Pavel Vevera, 3. Tereza Rokůsková

Gratulujeme! Všech devět postupuje do okresního kola, které se bude konat online 17. března a bude sestávat z poslechu a mluvení na témata, která jsou shodná se školním kolem. Soutěžící včas dostanou přihlašovací údaje.

Školní kolo olympiády v němčině

Připomínám všem žákům, že už jenom do tohoto pátku (tedy do 5. 2. 2021) je možné se přihlásit do školního kola olympiády v němčině na mailové adrese hankova@gymkvary.eu. K účasti vyzýváme hlavně žáky nižšího gymnázia. Školní kolo probíhá pouze online způsobem. U žáků NG se bude jednat o popis obrázků přímo před kamerou (odpadne tedy fáze nahrávání na mobil), žáci VG budou popisovat obrázek na kameru a pořídí zvukovou nahrávku vyprávění příběhu podle obrázků. V daný den budou žáci omluveni z výuky. Čekají na vás pěkné ceny a velká možnost postupu do dalších kol!
Mgr. Eva Hanková

Výtvarná soutěž Evropa v zimě

Předmětová komise VV vyhlásila v prosinci loňského roku výtvarnou soutěž Evropa v zimě. V rámci distanční výuky vzniklo spousty zajímavých prací. Nejlepší z nich již byly vybrány a jejich autoři budou oceněni po návratu do školy. V příloze si můžete přečíst výsledky a  díla si ve fotogalerii prohlédnout.  Od konce února budou práce vystaveny ve školní minigalerii. Všem zúčastněným studentům děkujeme!

Mgr. Irena Jiříková

Matematická olympiáda

Žák Martin Coubal z kvarty B zvítězil v okresním kole matematické olympiády kategorie Z9, které se konalo 27. ledna 2021. První místo obsadil s nejvyšším možným počtem bodů. K úspěchu gratulujeme.
Mgr. Hana Machovcová


 

Úspěšná účast v okresním kole Dějepisné olympiády

Okresního kola soutěže Dějepisná olympiáda se zúčastnili žáci Ella Žahourová ze třídy V4B a David Gouzer z V3B. David Gouzer obsadil druhé místo a postoupil do krajského kola. Gratulujeme a děkujeme jmenovaným žákům za vzornou reprezentaci školy. 
Mgr. Dagmar Lidinská

Aktuální informace - školní kolo Aj olympiády

Školní kolo proběhne ve dvou částech (obojí online). V prvním uvedeném termínu proběhne poslech, z něhož nejúspěšnější v dané kategorii postoupí do ústního kola (druhý uvedený termín).

Zájemci o olympiádu se přihlásí svému vyučujícímu do čtvrtka 28.1.2021.

Termíny:   Kategorie IB (primy, sekundy): 8.2. a 15.2., obojí od 15 hodin

Kategorie IIB (tercie, kvarty): 10.2. a 17.2., obojí od 14 hodin

Kategorie IIIA (vyšší gymnázium kromě maturantů): 10.2. a 16.2., obojí od 14 hodin

Školní kolo soutěže v německém jazyce (olympiáda)

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – němčina proběhne v úterý 9. února 2021 (čas bude upřesněn). Soutěž bude probíhat online v následujících kategoriích.

Kategorie I. B (primy a sekundy)                                 

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                                    

Kategorie III. A (vyšší gymnázium bez maturantů)   

Průběh soutěže: Žáci obdrží německý text a úkoly k němu. Na základě úkolů vytvoří v zadaném čase krátké video (třeba na mobilu), v němž budou odpovídat na otázky a podle pokynů dále s textem tvůrčím způsobem pracovat. Předmětem hodnocení bude jazyková stránka videa, bohatství slovní zásoby, jazyková správnost i originalita řešení. Po uplynutí daného času odešle soutěžící záznam k vyhodnocení.

Dějepisná olympiáda II. kategorie - okresní kolo

Tři studenti našeho gymnázia se úspěšně zúčastnili okresního kola DěO a všichni tři postupují do kola krajského. Radek Studnička (2.A) obsadil 2.místo, Timothy Starý (V8.A) obsadil 4. místo a Petr Fiala (1.A) 6.místo. Studenti si zasluhují pochvalu nejen za postup do krajského kola, ale především za to, že odpovídali na otázky poměrně náročné, z nichž některé byly dle okresní komise na vysokoškolské úrovni. Děkujeme za vzornou reprezentaci.
Ilona Baarová- garant školního kola

PČG Writing Challenge 2021 - soutěž spuštěna!

I letos zveme všechny nadšené psavce do soutěže v anglickém psaní. Čekají Vás báječné ceny od iPhone SE přes předplatné časopisů v Aj až po účastnický poplatek na mezinárodní letní akademii Discover. Letošní téma je obzvlášť aktuální. Deadline: do 28. února 2021. Odevzdání emailem. Veškeré informace najdete v příloze.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Soutěže a olympiády