Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Soutěže a olympiády

Šachový turnaj

Šachový kroužek gymnázia vyhlašuje šachový turnaj. Uskuteční se v pondělí 27. ledna v učebně V2.A od 12.15 do cca 15.30 hodin, hrací tempo 2x10 minut (až 15 minut, podle počtu přihlášených). Vítězové budou reprezentovat školu na krajském přeboru družstev. Přihlaste se předem na mailu wimmer@ddmkv.cz , uveďte jméno, příjmení, rok narození, třídu, příp. ELO.

Školní kolo SCJN - olympiády v němčině 2014

Zveme všechny žáky, kteří rádi mluví německy a rádi soutěží o hezké ceny, aby se zúčastnili olympiády v němčině. Soutěž je určena všem německy hovořícím žákům, tedy i těm, kteří se němčinu učí jinde než na naší škole. 

Školní kolo pro NG (3 kategorie)
Středa 22. 1. 2014 od 8,00 hod. v uč. 1.A   (Hk, Vi, Tu)
Kategorie: I.A – primy a sekundy, II.B - tercie a kvarty, II.C - žáci NG s možností komunikace v NJ

Školní kolo pro VG (2 kategorie)
Pondělí 27. 1. 2014 od 8,00 hod. v uč. 1.A  (Hk, Jn, Šá)
Kategorie: III.A 1.-3. ročník SŠ, III.B - 1.-3. ročník SŠ s možností komunikace v NJ

Žáci se přihlašují prostřednictvím vyučujících N nebo u Hk (garant soutěže).

Němčina pro bystré hlavy - CH, Bi, Mat, VT

Tuto soutěž pro středoškoláky organizuje Goethe-Institut již čtvrtým rokem. Cílovou skupinou jsou středoškoláci ve věku 15-18 let, kteří letos ještě nematurují, učí se němčinu jako druhý cizí jazyk (dosáhli úrovně A1-B1) a zajímají se o přírodní vědy či techniku. Všichni studenti, kteří nám pošlou do konce února svůj česky psaný soutěžní projekt z fyziky, chemie, biologie, matematiky nebo informatiky a vyřeší na našich stránkách pět z deseti hlavolamů v němčině (v tom jim může pomoct němčinář), mohou vyhrát dvoutýdenní pobyt v Německu, během kterého poznají několik vědeckých institucí a laboratoří. Tento pobyt může být rozhodující pro jejich další (vysokoškolské) studium. Formulář pro soutěžní projekt naleznete na následujícím odkazu: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/hel/for/for/csindex.htm

Exkluzivní literární soutěž pro angličtináře

Anglické oddělení vypisuje literární soutěž pro současné studenty Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Soutěž je vhodná pro věkovou kategorii 16+. V soutěži můžete vyhrát velmi zajímavé ceny:
1. místo - nový iPad + roční předplatné National Geographic v AJ
2. místo - nový iPod nano + roční předplatné National Geographic v AJ
3. místo - roční předplatné National Geographic v AJ
Podrobnosti v příloze.

Volejbal 2012-2013 - okresní kolo

O vítězství ve volejbalu se zasloužily dívky NG- K. Slavotínková, I. Vrzalová, T. Staňkovská, K. Pravdová, P. Malimánková, V. Sejrková, M. Kotyzová, K. Bartošová.

 

Mezinárodní Junior - cross v Německu

Na mezinárodním juniorském marathonu v Německu dne 25.května 2013 dosáhli naši studenti skvělých výsledků:  Michal Novák  (1.A) 4. místo , Tomáš Řehořek (V5.A)  6. místo,  Kryštof Husák  7. místo,  Kateřina Pavlasová (V1.A) 5. místo a Patricie Kleinová  (V1.A) 10. místo ( fotodokumentace v příloze). Trasy juniorského crosu měřily od 2,8 km (nejmladší děti) po 7,2 km (nejstarší 15-ti leté ).V silné mezinárodní  konkurenci  jde o mimořádný úspěch vzhledem k tomu, že ostatní státy (Německo, Polsko, Madársko,..) nominovaly nejlepší sportovní běžecké kluby a v našem případě - Výsledková listina dívky 4,2 kmčeských běžců byli všichni z našeho gymnázia ( viz. výsledkové listiny v příloze).

Krajské finále v zeměpisné olympiádě

V krajském finále zeměpisné olympiády se naši studenti umístili: Nora Prokešová ( kategorie A.) na 3. místě, Tomáš Bayer ( kategorie B.) na 2 . místě. Šimon Chlapovič obsadil (kategorie C.) 6. místo a Jakub Vynikal (kategorie D.) 6. místo. Blahopřejeme.

Krajské kolo Olympiády z francouzštiny

21.3. 2013 se na Obchodní akademii v Karlových Varech uskutečnilo krajské kolo Olympiády z francouzského jazyka.

kategorie B2
Dita Patáková, V7.B - 1. místo - POSTUP DO STÁTNÍHO KOLA
Anna Marie Lauermannová, V5.B - 2. místo
kategorie A1
Michaela Maňasová, V4.A - 2. místo
Nicol Hendruková, V4.B - 3. místo

Děkujeme všem účastnicím za reprezentaci školy a postupující přejeme ve státním kole mnoho úspěchů.

Krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce

V pondělí 25.3.2013 se v Domě dětí a mládeže na Čankovské uskuteční krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Naši školu budou v krajském kole reprezentovat studentky MUSKOVÁ Sofie (V2B), SANTROSYAN Gayane (V4A), TRAN Thi Thu Giang (V6A) a STELZIGOVÁ Tereza (V7B).
Prosím děvčata, aby se dostavila do Domu dětí a mládeže v 8.45. S sebou si vemte přezůvky, psací potřeby a svačinu. Přejeme hodně štěstí.
Mgr. Hana Heiserová

Matematický klokan

Tradiční a oblíbená matematická soutěž se uskuteční v pátek 22.3. 1. a 2. vyučovací hodinu. Rozpis v příloze.

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Soutěže a olympiády