Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Ostatní

Preventivní antigenní testování od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor. Další informace naleznete v příloze.
Štítky: 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Přejeme všem zaměstnancům, studentům, rodičům a přátelům školy příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového roku 2022. Vedení školy

 

Štítky: 

Projektový den s Karlem Čapkem

Třída 3.A absolvovala projektový den s tématem Karel Čapek. Pod vedením skvělého odborníka Mgr.Hasana Zahiroviče, Ph.D. získali studenti mnoho informací o životě bratří Čapků. Z různých materiálů (vzpomínky, korespondece apod.) vytvářeli po skupinkách vlastní scénáře. Následovalo vlastní nastudování divadelních výstupů na základě těchto scénářů. P. Zahirovič není jen vynikající čapkolog, ale i pedagog na divadelní fakultě a současně úspěšný divadelní a filmový herec. Z toho výplývá, že příprava na výstupy byla vedena velmi profesionálně, a tak studenti doslova "přičichli" k hereckému řemeslu.

Projekt byl opravdu přínosem, práce studentů byla různorodá, získali množství informací a dovedností. A zároveň se dobře bavili. Děkuji nejen odborníkovi, panu Zahiroviči, ale celé třídě 3.A za skvělý přístup.

Ilona Baarová

Štítky: 

Projektový den 3.A

Třída 3.A absolvovala projektový den s Karlem Čapkem pod vedením vynikajícího odborníka, Mgr. Hasana Zahiroviče, Ph. D. Studenti poznali mnoho zajímavého ze života Karla Čapka. Ze vzpomínek, osobní korespondence a dalších materiálů vytvářeli své scénáře. Za pomoci odborného poradce nacvičovali dramatické výstupy. P. Zahirovič je nejen uznávaný čapkolog, ale i vysokoškolský pedagog na divadelní fakultě a úspěšný filmový a divadelní herec. Naši studenti vše zvládli, získali představu o hereckém řemesle. Zároveň se velmi pobavili. Děkuji studentům za vynikající přístup.
Štítky: 

Informace ke karanténám

V případě rizikového kontaktu žáků s C+, komunikuje se žáky a s rodiči Krajská hygienická stanice. Škola do vyhlášení karantény ani do jejího průběhu nemůže zasahovat. Karanténa není uvalena na žáky, kteří jsou chráněni očkováním nebo proděláním nemoci. Zprávu pro rodiče (informaci KHS) pro případ kontaktu žáka s C+ naleznete v příloze.

Štítky: 

Jak se ti žije? Dotazník pro V7.AB a 4.A

Ahoj, jsme tým lidí z Karlovarského kraje, Jesenicka a města Zlín – míst, z nichž se mnoho lidí stěhuje jinam. Protože nám není jedno, že odtud odchází zejména mladí lidé, snažíme se v rámci našeho výzkumu přijít na to, proč tomu tak je a něco s tím udělat. Zajímá nás proto názor studentů a mladých lidí, kteří tu pracují nebo se chystají podnikat.
Chceme se tě proto zeptat na pár otázek z různých oblastí života, abychom věděli, na co se máme v rozvoji našeho regionu či města zaměřit a co bychom mohli udělat proto, abychom odliv mladých lidí zmírnili. Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžeš pochopit postoje mladých lidí, jejich potřeb a očekávání. Vyplnění ti nezabere více než 25 min. https://forms.gle/7y7pcpWdjDyEnbmm6

Štítky: 

Karanténa tříd V1.B, V3.A, V4.A, V4.B

Z rozhodnutí KHS  musí od pondělí 22. 11. 2021 zůstat doma v karanténě ti žáci tříd  V1.B,  V3.A, V4.A, V4.B, kteří byli přítomni  ve škole 16. nebo 18.listopadu na  výuce českého jazyka a literatury a nejsou plně očkovaní (před aspoň 14 dny) nebo neprodělali onemocnění covid-19  před méně než 180 dny.  
Další rozhodnutí a informace obdržíte  přímo od KHS.
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy
Štítky: 

Výzva hejtmana Karlovarského kraje

Štítky: 

Informace ředitele školy k čtvrtletním třídním schůzkám

Vážení rodiče, 

vzhledem ke snaze zkrátit dnešní společnou prezenční část třídních schůzek v kmenových učebnách jsme se rozhodli vypustit tradiční hlášení ŘŠ do rozhlasu a zveřejnit tyto důležité informace písemnou cestou.  Děkujeme za pochopení.  

třídní schůzky 2021 - informace ŘŠ.pdf

Štítky: 

Třídní schůzky 8.11.2021

Vážení rodiče, v pondělí 8. listopadu od 17 hodin se uskuteční třídní schůzky, pozvánku naleznete v příloze.

Štítky: 

Stránky

Prihlásit se k odběru RSS - Ostatní