Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Písemné maturitní zkoušky - rozpisy

Štítky: 

Rozpisy k písemné části maturitních zkoušek (2.-5.5.2016) jsou zveřejněny v přílohách. Vytištěné rozpisy jsou zveřejněny ve škole na nástěnce proti rozvrhu. K didaktickému testu za matematiky nelze použít kalkulátor s grafickým režimem a řešením rovnic a úpravami algebraických výrazů.