Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Rozvrh v době konání přijímacích zkoušek

Štítky: 

V pátek 15.4. se nižší gymnázium zúčastní filmového představení v kině Drahomíra Zlodějka knih. V 8.00 bude projekce pro V1.AB, V2.AB, v 10.30 pak pro V3.AB, V4.AB. Vyššímu gymnáziu vyučování odpadá s výjimkou některých volitelných předmětů (SBi/Pa, Prg/Pc, kroužek robotů/Wb).
V pondělí 18.4. má nižší i vyšší gymnázium volno ředitele školy.