Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Upravené rozvrhy hodin

Štítky: 

Od 4. ledna 2016 platí upravené rozvrhy hodin, změny se týkají umístění do učeben. S otevřením nové budovy přibyly do rozvrhů tříd učebny VV1 (ateliér), VV2, HV a FrJ. 
Upravené rozvrhy si můžete prohlédnout, příp. stáhnout, v nabídce Školní rok-Rozvrhy.