Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Nový provozní účet

Štítky: 

Pro platby na školní akce je zřízen nový účet 233045664/0300.

Starý účet 276835623/0300 zůstává pouze pro platby stravného.